Korbacher Resolution

Link zur Web-Seite der Korbacher Resolution

 

 

Link zur Mitmachaktion  Fracking verbieten 

 

 

Link zur Campact Aktion 

  https://www.campact.de/fracking/appell-2014/teilnehmen/


 

  


  

 

No Frack am Niederrhein
No Frack am Niederrhein